Ang Katotohanan Tungkol sa Marijuana

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa marijuana, ang mga kasinungalingang nakapalibot dito at kung bakit maraming dating adik ang naniniwalang ang paggamit dito ay kadalasang humahantong sa mas mapapanganib pang droga.