Ang Katotohanan Tungkol sa Marijuana

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa marijuana, ang mga kasinungalingang nakapalibot dito at kung bakit maraming dating adik ang naniniwalang ang paggamit dito ay kadalasang humahantong sa mas mapapanganib pang droga.

Sa kursong ito, matututunan mo ang:

  • Ano talaga ang marijuana at saan ito galing
  • Bakit higit na mas masama ang mga epekto ng marijuana kaysa sa alkohol
  • Ano ang ginagawa nito sa pagpapasya, koordinasyon at reaction time (bilis ng reaksiyon)

Buong Pagtingin sa Kurso

Basahin