Quiz sa Marijuana

Sagutin ang sumusunod na mga tanong sa ibaba