Ang Katotohanan Tungkol sa LSD

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa LSD. mga tunay na taong gumamit ng LSD na nagkukuwento sa lahat—mula sa kasaysayan nito hanggang sa mga sikat na tawag dito, at sa mga hindi mahulaang mga epekto at mga panganib nito.