Ang Katotohanan Tungkol sa LSD

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa LSD. mga tunay na taong gumamit ng LSD na nagkukuwento sa lahat—mula sa kasaysayan nito hanggang sa mga sikat na tawag dito, at sa mga hindi mahulaang mga epekto at mga panganib nito.

Sa kursong ito, matututunan mo ang:

  • Ang ang mga pampaguni‑guni at kung paano naaapektuhan ng mga ito ang katawan at isipan
  • Ang mapapanganib na pisikal at pangkaisipang mga epekto ng LSD
  • Kailan at bakit ginawa ang LSD

Buong Pagtingin sa Kurso