Quiz sa LSD

Sagutin ang sumusunod na mga tanong sa ibaba