Ang Katotohanan Tungkol sa Cocaine

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa cocaine. Ano ito, saan ito gawa at bakit talagang nakaka‑adik ito. Ibinibigay ng dating mga adik sa cocaine ang direktang mga katotohanan tungkol sa mga problemang nakaharap nila mula sa paggamit ng coke.

Sa kursong ito, matututunan mo ang:

  • Ano ang cocaine at bakit talagang nakaka‑adik ito
  • Ang panandalian at pangmatagalan at nakamamatay na mga epekto ng cocaine
  • Ang kasaysayan ng cocaine

Buong Pagtingin sa Kurso