Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Painkiller

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa mga painkiller. Makukuha mo ang direktang mga katotohanan mula sa dating mga adik na mismong nakakaalam kung gaano kadaling ma‑adik.

Sa kursong ito, matututunan mo ang:

  • Ano ang painkiller at kung saan gawa ang mga ito
  • Ang babalang mga palatandaan ng pagdepende sa inireresetang painkiller
  • Ang pinagmulan ng mga painkiller

Buong Pagtingin sa Kurso