Ang Katotohanan Tungkol sa Ecstasy

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa Ecstasy. Makukuha mo ang direktang mga katotohanan tungkol sa designer drug na ito mula sa mga taong umabuso dito.

Sa kursong ito, matututunan mo ang:

  • Bakit ang paggamit sa Ecstasy ay kilala bilang “pakikipagsayaw sa kamatayan”
  • Ang panandalian at pangmatagalang mga epekto ng Ecstasy
  • Ang mga pinagmulan ng Ecstasy at ang gamit nito sa psychological warfare ng US Army (Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos)

Buong Pagtingin sa Kurso