Ang Katotohanan Tungkol sa Crystal Meth

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa crystal meth. Sasabihin sa inyo ng dating mga gumagamit ang tungkol sa kung saang mga kemikal ito gawa at kung ano ang pinagdaanan nila para masuportahan ang kanilang mga bisyo sa meth.