Ang Katotohanan Tungkol sa Alkohol

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa alkohol. Makinig sa direktang usapan tungkol sa alkohol sa marami nitong anyo mula sa mga taong napaglabanan ang adiksyon.