Ang Katotohanan Tungkol sa Alkohol

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa alkohol. Makinig sa direktang usapan tungkol sa alkohol sa marami nitong anyo mula sa mga taong napaglabanan ang adiksyon.

Sa kursong ito, matututunan mo ang:

  • Paano naaapektuhan ng alkohol ang katawan
  • Ano ang panandalian at pangmatagalang mga epekto ng alkohol?
  • Ang kasaysayan ng alkohol

Buong Pagtingin sa Kurso