Ang Katotohanan Tungkol sa Heroin

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa heroin. Maririnig mo ang dating mga adik na nagkukuwento sa kung paano sila na‑“hook” at kung paanong ang kanilang bisyo sa heroin ay naging kanilang pandamagang pagkahumaling.