Quiz sa Heroin

Sagutin ang sumusunod na mga tanong sa ibaba